Свобода на избора

За свободата на избора или за избора на свободата

Безспорно е, че възможността да избираш е белег за свобода.

Когато мъж си търси партньор има свобода да избира тъмнокоса или руса; ниска или висока, но за някои мъже това е ограничен избор и… си избират мъже.

„Любов и свобода аз искам на земята. За любовта дал си бих живота, а за свободата и любовта.“*,

само дето тяхната „любов“ не я дават за нищо. Освен това казват, че била ограничена свободата им защото браковете им не ги признавали. Даже си правят европейски конференции. Тази година „честта“ е на София.

Иван Главчев (Ванко 1) иска свобода, затвора „тесен за мойта душа е“**. Никой да не ограничава свободата му да продава български момичета за бели робини. И той, завалията, не случи на пълна свобода – ограничиха го – с подписка.

Когато отиваш в магазина имаш свободата да избереш какво ти „душа сака“. Гледаш магазини нови, лъскави, шарени, очите то пълни, но свободата ти се ограничава от парите в джоба.

Не е по различно положението и с полическите свободи. На уж демокрация, ходим да гласуваме, да избираме, а то свобода пак няма. Преди първият тур на изборите пак нямаше свобода да избираш (то за това и повече от половината гласоподаватели останаха вкъщи), но беше някак по-шарено.

Сега изборът е като в народната поговорка „от трън та на глог“. Трябва ли тогава да ни учудва, че от всички злини българите избраха по-познатата. Кандидатите за президент не са свободни, че „Свободен е този, който може да не лъже.“***.

Какво остава за избирателите? Свободата да избират, но

„Думата „свобода“ овцата и вълкът разбират различно.“****.

За политика това е свободата да обещава, а за народа – да се надява. Само Бог е този, който може да помогне на страната ни. Още преди 3500 год., чрез Мойсей, Той казва

„Изберете мъдри и разумни, и известни мъже отсред племената си и аз ще ги поставя над вас като началници.“*****.

Кой не би се съгласил с това, но къде са тези мъдри и разумни и известни? Само ако ги познаваме добре, само ако знаем истината за тях, само ако… се вслушаме в думите на Иисус Христос:

„И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“******.

Поробени от лъжата или свободни чрез истината, това е изборът за живота, за политиката, за всичко!

„Свободата се полага само на този, който може да поеме отговорностите, които тя носи.“*******.

Нека се помолим за България и за нейните управници!

Цитати:

* Шандор Петьофи 1823-1849

** Иван Вазов „Левски“ 1850 -1921

*** Алберт Камю 1913-1960

**** Ейбрахам Линкълн 1809-1865

***** Библията, Книга Второзаконие глава 1, стих 13

****** Библията, Евангелие от Иоана глава 8, стих 32

******* Анонимно