Битката за следващото поколение

Битката за следващото поколение

Битката за следващото поколение е битка, която започва още в Битие

3 глава. Тя преминава през цялата Библия и продължава и до днес.

Семинара представя Божия план за света и важността от

спечелването на всяко следващо поколение, което да застане на

Негова страна.

Всяко дете се ражда като грешник. Отговорност на родителите и на

църквата е да представят пред него истината за Бога и да го

предизвикат да вземе решение, на коя страна ще застане.

Битката е не с поведението на децата, а е битка за техните сърца.

Родителите и църквата трябва да поемат своята отговорност и да се

включат активно в тази битка, защото ако те не се борят за сърцата на

децата си, то те ще застанат на страната на противника.

Бог ни е снабдил с оръжия, които да се използват в тази битка.

Готови ли сте да се борите за сърцето на вашето дете?

 

bikata.talon

bitkata plakat