За контакти

Национален офис:
Пловдив 4004;
ул.„Македония“№7;
ап.22; ет.2
тел./факс 032 675 255;
e-mail: cefbg@abv.bg
Офис София:
1606 София,
ул. Феликс Каниц №20,
вх.А, ап.8,
тел. 0886 816 312
Офис Бургас:
8000 Бургас,
тел. 0878 450 016
Офис Велико Търново:
5000 В. Търново,
тел. 0888 464 063
Офис Пловдив:
Асеновград 4230;
тел. 0331 279 53;
Офис Стара Загора
6000 Стара Загора
тел. 0896380760
Офис Плевен:
5800 Плевен
тел. 0878460072