ЛЕТНИ ЛАГЕРИ за София и областта

ЛЕТНИ ЛАГЕРИ за София и областта

Регистрационната такса от 30 лв за лагер
и 15лв за тези, които ще използват
организирания от нас превоз, може да
бъде внесена лично на адрес:
СЕД – София,
ул. “Феликс Каниц” № 20
вх.А, ап.8, 1606 София
или с пощенски запис на името на
Вяра Кирилова Тинева,
ул. „Феликс Каниц“, №20, вх.А,ап.8;
1606 София
Само платилите таксата преди крайния срок за регистрация, ще могат да участват в лагера!
Регистрационната такса е част от общата сума и при отказ,тя не се възстановява!
Записалите се за лагера, ще получат писмо с допълнителна информация.

Подробна информация изтегли от тук:  sed lageri 15